Saltar al contingut principal

Estadística estructural d'empreses del sector serveis. 2020

El volum de negoci generat per les empreses del sector de serveis de mercat no financers de Catalunya va ser de 239.518 milions d'euros l'any 2020, xifra que representa un decrement del 13,2% respecte a l'any anterior. En aquest mateix període, el nombre de persones ocupades en les empreses d'aquest sector va disminuir un 4,1%, i el valor afegit brut a preus de mercat, un 16,3%.

El sector del comerç a l'engròs és el que va generar més volum de negoci (93.166 milions d'euros, amb un decrement del 7,5% respecte a un any enrere) i més valor afegit (13.796 milions d'euros, un 3,7% menys que l'any anterior). El de comerç al detall és el que va ocupar més persones (297.110 ocupats, amb un descens del 3,0%) i el d'activitats professionals, científiques i tècniques, el que va comptar amb més empreses (83.583, un 0,4% menys que l'any 2019).

Cal destacar també que el sector del comerç al detall ocupa el segon lloc tant en volum de negoci (39.877 milions d’euros) com en nombre d’empreses (70.325).

El sector d’informació i comunicacions és el que va experimentar més creixement interanual de l’ocupació (2,8%), amb 112.443 persones ocupades.

La productivitat aparent per treballador del sector serveis se situa en 36.924 euros (un 11,4% menys que l'any anterior).