Saltar al contingut principal

Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. T3/2022

Catalunya ha exportat productes industrials per valor de 21.513,1 milions d'euros al tercer trimestre del 2022, xifra que representa un augment del 18,0% en relació amb el mateix trimestre de l'any anterior. L'agrupació dels productes industrials segons l'esforç en recerca i desenvolupament (R+D) mostra que els productes de contingut tecnològic mitjà alt són els que més augmenten les vendes a l'estranger, un 24,9% interanual. Els segueixen les exportacions de contingut tecnològic mitjà baix (15,1%) i les de nivell baix (15,0%), mentre que l'alta tecnologia registra un creixement més moderat (4,7%).

Catalunya ha importat productes industrials per valor de 25.471,0 milions d'euros al tercer trimestre del 2022, xifra que representa un augment interanual del 28,9%. Les compres a l'estranger de tots els nivells tecnològics mostren increments: les de nivell tecnològic mitjà baix un 38,7%, les de nivell baix un 31,1%, les de nivell tecnològic mitjà alt un 27,1% i les de nivell alt un 20,3%.