Saltar al contingut principal

Índex de volum de negoci a la indústria. 09/2022

L'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) dels productes industrials, excloent-ne l'energia, augmenta un 18,4% interanual a Catalunya al setembre del 2022. Per grans sectors industrials, creixen tots els béns: els d'equipament un 34,5%, els de consum un 16,7% i els intermedis un 13,2%. En aquest mateix període, l'índex general de l'IVNI augmenta un 19,7% interanual a Catalunya.