Saltar al contingut principal

Estadística de l'activitat hotelera. 10/2022

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 49,4% interanual a Catalunya a l'octubre del 2022, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera. Les pernoctacions del turisme domèstic augmenten un 10,0%; d'aquestes, les realitzades pels viatgers catalans creixen un 0,6% i les realitzades pels viatgers procedents de la resta de l'Estat un 25,5% interanual. Les pernoctacions del turisme estranger augmenten un 72,7% interanual.

Per país de procedència, els turistes procedents de França, Regne Unit i els Estats Units són els que presenten més pernoctacions en termes absoluts (681,7, 422,1 i 291,3 milers, respectivament), amb variacions interanuals positives del 37,4%, 214,7% i 147,3%, respectivament.

Per marques turístiques, Barcelona, Costa Brava i Costa Barcelona són les que concentren més pernoctacions (2,1 milions, 830,1 milers i 817,2 milers, respectivament) amb variacions interanuals positives del 51,3%, 32,4% i 77,8%, respectivament.

D'altra banda, el nombre de viatgers registrats en establiments hotelers creix un 37,6% interanual, amb un creixement en el turisme domèstic i en el turisme estranger del 7,2% i 64,5%, respectivament.