Saltar al contingut principal

Enquesta sobre l'ús de TIC i del comerç electrònic a les empreses. 2021-2022

El 36,8% de les empreses catalanes de 10 ocupats o més van realitzar vendes a través de comerç electrònic l’any 2021, segons l’Enquesta sobre l’ús de les TIC i del comerç electrònic a les empreses 2021-2022. Aquesta dada suposa un increment de 6,3 punts respecte a l'any anterior (30,5%). Per tipus de canal de venda, el 31,6% de les empreses van vendre a través de la pàgina web o l’aplicació mòbil de l’empresa i plataformes digitals i el 9,8% ho van fer a través de missatges tipus EDI o similar.

Pel que fa a la intensitat d’ús de les TIC en el primer trimestre del 2022, el 98,3% de les empreses de 10 ocupats o més té connexió a Internet. D'aquestes, el 85,7% disposa de pàgina web i el 75,7% utilitzen algun dels mitjans socials per motius de treball; entre aquests, destaca l’ús de les xarxes socials (87,2%).

El primer trimestre del 2022, el 86,3% de les empreses de 10 ocupats o més han permès als seus empleats accedir remotament als seus sistemes o aplicacions, el 68,6% han fet reunions a través d’Internet i el 52,2% han permès fer teletreball als seus empleats. D’aquestes, el 30,8% del personal ha teletreballat regularment, amb una mitjana de 2,3 dies per setmana.

A més, el 59,2% de les empreses de 10 ocupats o més han tingut en compte l’impacte mediambiental dels serveis o els equips de les TIC en seleccionar-los.

En relació amb les empreses de menys de 10 ocupats, el 86,0% té connexió a Internet, i d’aquestes el 35,5% té pàgina web i el 38,9% utilitza algun dels mitjans socials.

L'Idescat presenta els resultats detallats de l'enquesta per al conjunt de Catalunya. Aquesta estadística té una periodicitat anual i proporciona informació dels principals indicadors relatius a l'ús de les tecnologies per part de les empreses catalanes. Els resultats sobre l'equipament i l'ús de les TIC es refereixen al primer trimestre del 2022, mentre que la informació sobre el comerç electrònic fa referència a l'any 2021.