Saltar al contingut principal

Enquesta industrial de productes. 2021

El valor de les vendes de producció pròpia de productes industrials de Catalunya va ser de 106.392 milions d'euros l'any 2021, valor que s'obté aplicant la nova metodologia, segons dades provisionals de l'Enquesta industrial de productes.

Per divisió econòmica, les dues que tenen més vendes són: els productes alimentaris amb 21.784 milions d’euros (que representa el 20,5% del total de la producció venuda) i els productes químics amb 16.989 milions d’euros (16% del total de producció).

Les branques amb més valor de vendes són: vehicles de motor, remolcs i semiremolcs amb 10.483 milions d’euros (9,9% del total de la producció) i carn i productes carnis amb una producció venuda de 9.148 milions d’euros (8,6% de la producció total).

A partir de l’any 2021 les dades de l’enquesta industrial de productes s’obtenen aplicant la nova metodologia seguint els nous reglaments de la Unió Europea relatius a les estadístiques empresarials. Per tant, es produeix un trencament de sèrie que no permet comparar les dades del 2021 amb les dels anys anteriors.

L’Idescat també publica les dades de l'any 2020 (segons la metodologia antiga) amb caràcter definitiu.