Saltar al contingut principal

Estadística de defuncions. 2021

L’any 2021 es van registrar a Catalunya 69.342 defuncions, de les quals 35.386 homes i 33.956 dones, amb una taxa bruta de mortalitat de 8,95 defuncions per 1.000 habitants.

En relació amb el 2020, es va registrar un descens de 10.442 defuncions, el −13,1% en termes relatius. Tanmateix, per l’impacte de la pandèmia de la covid-19, la xifra de defuncions del 2021 va ser superior en un 5,8% a la mitjana de defuncions registrades en els 2 anys previs a la pandèmia (2018 i 2019).

Per àmbits territorials, les Terres de l’Ebre (11,92‰), l'Alt Pirineu i Aran (10,39‰) i Ponent (10,23‰) van registrar les taxes brutes de mortalitat més altes, si bé cal tenir en compte que són els àmbits que presenten una població més envellida. D'altra banda, el Camp de Tarragona (8,30‰), el Penedès (8,66‰) i l’Àmbit Metropolità (8,75‰) van registrar les taxes més baixes.

Per comarques i Aran, les taxes brutes de mortalitat més altes es van registrar a la Terra Alta (16,01‰), el Ripollès (14,45‰) i el Solsonès (13,65‰) i les taxes més baixes a Aran (6,75‰), el Gironès (7,23‰) i el Vallès Oriental (7,47‰).

Per mesos, gener va registrar el màxim de defuncions (7.818) seguit del mes de desembre (6.715). Fora del mesos d’hivern, l’agost (5.760) és el que va registrar més defuncions.

Per setmanes, la mitjana anual de defuncions va ser de 1.320. Les primeres 5 setmanes de l’any van ser les que van registrar més defuncions, amb un pic la setmana 3 (de l’11 al 17 de gener) de 1.865 defuncions. En el quart trimestre, el màxim de defuncions setmanals va correspondre a les setmanes 50 i 51 amb més de 1.500 defuncions. En el tercer trimestre, les setmanes 30 i 31 van ser les de més defuncions (més de 1.400).

El nombre mitjà de defuncions diàries va ser de 190. El 22 de gener va ser el dia amb més defuncions (304) l’any 2021. Les defuncions diàries van superar el nombre de 250 la meitat dels dies de gener i, fora d’aquest mes, els dies 6 de febrer i 6 d’agost.