Saltar al contingut principal

Estadística i comptes de les empreses turístiques. 2020

El nombre d'empreses turístiques a Catalunya es va situar en 118.783 l'any 2020, xifra que representa un augment del 1,5% respecte a l'any anterior. El volum de negoci d'aquestes empreses va ser de 21.716 milions d'euros, amb una disminució del 44,6%, condicionat a les restriccions derivades de la crisi sanitària provocada per la covid-19.