Saltar al contingut principal

Marc Input-Output de Catalunya. 2016

L'Idescat publica el Marc input-output de Catalunya 2016 (MIOC 2016). Aquesta actuació estadística proporciona la informació detallada a 64 branques d’activitat. El procés d’estimació segueix la metodologia de la Revisió estadística 2019.

El Marc input-output és una eina estadística reconeguda internacionalment que permet fer una radiografia completa de la realitat econòmica d’un país i mesurar amb molt detall les relacions econòmiques entre tots els sectors de l’economia. En el cas de Catalunya, el MIOC 2016 fa una aproximació detallada de 64 branques d’activitat i hi integra les estimacions del PIB pel costat de l’oferta, la demanda i les rendes. També informa sobre els fluxos comercials amb l’exterior i permet fer càlculs d’impactes econòmics.

La propera actualització del Marc input-output serà la Revisió estadística 2024, que pren el 2021 com a any de referència. Aquesta Revisió estadística està impulsada per Eurostat i afecta les oficines d’estadística de la Unió Europea.