Saltar al contingut principal

Estadística de l'activitat hotelera. 11/2022

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 34,0% interanual a Catalunya al novembre del 2022, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera. Les pernoctacions del turisme domèstic augmenten un 19,4%; d'aquestes, les realitzades pels viatgers catalans creixen un 10,1% i les realitzades pels viatgers procedents de la resta de l'Estat un 30,7% interanual. Les pernoctacions del turisme estranger augmenten un 42,0% interanual.

Per país de procedència, els turistes procedents de França, els Estats Units i Regne Unit són els que presenten més pernoctacions en termes absoluts (243,3, 180,4 i 129,7 milers, respectivament), amb variacions interanuals de signe diferent: els Estats Units i Regne Unit augmenten un 107,1% i un 86,4%, respectivament, mentre que França disminueix un 2,3%.

Per marques turístiques, Barcelona, Costa Barcelona i Costa Brava són les que concentren més pernoctacions (1,6 milions, 378,7 milers i 253,3 milers, respectivament) amb variacions interanuals positives del 36,5%, 57,0% i 13,3%, respectivament.

D'altra banda, el nombre de viatgers registrats en establiments hotelers creix un 29,6% interanual, amb un creixement en el turisme domèstic i en el turisme estranger del 13,9% i 42,4%, respectivament.