Saltar al contingut principal

Índex de producció industrial. 11/2022

L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari disminueix un 2,8% interanual a Catalunya al novembre del 2022. Per grans sectors industrials, decreixen l'energia un 20,9% i els béns intermedis un 4,9% i, d’altra banda, creixen els béns d’equipament un 3,5% i els béns de consum un 0,5%.

En aquest mateix període, l'índex de productes industrials (que no inclou l’energia ni està corregit d'efectes de calendari) disminueix un 0,7% respecte del mateix mes de l'any anterior i l’índex de producció industrial (que inclou l'energia) ho fa en un 2,8%. Per grans sectors industrials, decreixen l’energia un 21,2% i els béns intermedis un 4,9%, i augmenten els béns d’equipament un 3,6% i els béns de consum un 0,5%.

D'altra banda, per divisions industrials les disminucions més elevades les registren el sector de les indústries tèxtils, de la confecció, cuir i calçat (−18,0%), les altres indústries manufactureres (−11,4%) i la indústria del paper, arts gràfiques i suports enregistrats (−11,3%); en canvi, creixen el sector de la fabricació de productes farmacèutics (5,8%) i la fabricació de maquinària i equips mecànics (4,6%).