Saltar al contingut principal

Estadística del mercat de treball de les persones amb discapacitat. 2021

La taxa d'ocupació de les persones amb discapacitat va ser del 28,0% (el 71,9% per a les persones sense discapacitat) i va disminuir 5 dècimes respecte del 2020. El nombre d'ocupats amb discapacitat va disminuir un 2,2% l'any 2021, mentre que el de persones sense discapacitat va augmentar un 3,1%.

La taxa d'atur de les persones amb discapacitat va ser del 20,6% (2,6 punts menys que el 2020 i 9,2 punts per sobre de la taxa de les persones sense discapacitat). El nombre d'aturats amb discapacitat es va reduir un 16,6% l'any 2021 i el d'aturats sense discapacitat, un 6,1%.

La taxa d'activitat de les persones amb reconeixement legal de discapacitat va ser del 35,3% l'any 2021 a Catalunya, 1,8 punts menys que el 2020 i 45,8 punts més baixa que la de la població sense discapacitat (81,1%). El nombre d'actius amb discapacitat va disminuir un 5,6% respecte al 2020, mentre que el d'actius sense discapacitat va augmentar un 2,0%.

En relació amb les característiques de l'ocupació, el 91,6% de la població ocupada de 16 a 64 anys amb discapacitat era assalariada i, d'aquesta, el 76,8% tenia contracte indefinit. D'altra banda, el 83,6% de la població ocupada amb discapacitat treballava a jornada completa.

Per sexe, la presència d'homes en la població activa amb discapacitat (un 56,1% dels actius) va ser més elevada que en la població activa sense discapacitat (un 51,6%). Tanmateix, la taxa d'activitat de les persones amb discapacitat (33,7% i 36,5% respectivament per a dones i homes) mostrava menys diferència entre sexes que la de les persones sense discapacitat (77,9% i 84,4% ).

D'altra banda, el nivell de formació assolit era més baix entre la població activa amb discapacitat; el 67,9% de la població activa amb discapacitat tenia com a màxim estudis secundaris, enfront del 54,2% dels actius sense discapacitat.

Per edats, la taxa d'activitat de les persones amb discapacitat disminuïa amb l'edat i va passar del 41,4% en el grup de 16 a 44 anys al 32,8% en el grup de 45 a 64 anys.