Saltar al contingut principal

Índex de volum de negoci a la indústria. 11/2022

L'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) dels productes industrials, excloent-ne l'energia, va augmentar un 9,4% interanual a Catalunya al novembre del 2022. Per grans sectors industrials, van créixer tots els béns: els de consum un 15,6%, els d'equipament un 4,7% i els intermedis un 6,8%. En aquest mateix període, l'índex general de l'IVNI va augmentar un 10,6% interanual a Catalunya.