Saltar al contingut principal

Indicadors d'activitat hotelera. 12/2022 i any 2022. Dades provisionals

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers van augmentar un 32,1% interanual a Catalunya al desembre del 2022, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera. El nombre de pernoctacions del turisme domèstic van augmentar un 11,1%; d'aquestes, les realitzades pels viatgers catalans van créixer un 5,5%, i les dels viatgers procedents de la resta de l'Estat un 19,0%. Les pernoctacions del turisme estranger van augmentar un 52,2% interanual.

Per país de procedència, els turistes procedents de França, Estats Units i Itàlia són els que van fer més pernoctacions en termes absoluts (235,3, 139,9 i 121,4 milers, respectivament), amb variacions interanuals positives del 20,4%, 85,4% i 54,2%, respectivament.

Per marques turístiques, Barcelona, Costa Barcelona i Costa Brava són les que van concentrar més pernoctacions (1,4 milions, 316,6 milers i 222,1 milers, respectivament) amb variacions interanuals positives del 40,2%, 37,8% i 19,1%, respectivament).

D'altra banda, el nombre de viatgers registrats en establiments hotelers va augmentar un 29,2% interanual, amb un creixement en el turisme domèstic i en el turisme estranger del 12,7% i 50,2%, respectivament.

L'any 2022, les pernoctacions en els establiments hotelers van augmentar un 107,6% a Catalunya, segons dades provisionals de l'Enquesta d'ocupació hotelera. Les pernoctacions del turisme domèstic van créixer un 33,0% respecte a un any enrere (17,2% el català i un 59,3% el procedent de la resta de l'Estat), i les del turisme estranger van augmentar un 183,8%. Per marques turístiques, Barcelona, Costa Brava i Costa Barcelona són les que van registrar més pernoctacions (20,8, 10,4 i 9,0 milions, respectivament). Durant l'any 2022, el grau d'ocupació per habitacions a Catalunya es va situar en el 66,1%. Pel que fa al nombre de viatgers, aquest va augmentar un 86,6% respecte a l'any 2021.