Saltar al contingut principal

Índex de comerç al detall. 12/2022

L'índex general de comerç al detall (ICD) sense estacions de servei, a preus corrents, va augmentar un 7,5% interanual a Catalunya al desembre del 2022. Per tipus de producte, l'alimentació va augmentar un 9,4% i la resta de productes un 6,2%. Dins d'aquest darrer tipus, els béns d'equipament personal van créixer un 9,7% respecte al mateix mes de l'any anterior, els béns d’equipament de la llar un 4,6% i la resta de béns un 4,8%. En aquest mateix període, l'índex general de comerç al detall amb estacions de servei, a preus corrents, presenta un augment del 8,5% respecte a un any enrere.

A preus constants (és a dir, eliminant l’efecte dels preus) l'índex de comerç al detall sense estacions de serveis mostra una disminució del 0,4% interanual.