Saltar al contingut principal

Inici del treball de camp de l'Enquesta de condicions de vida 2023

S'inicia la recollida d'informació de l'Enquesta de condicions de vida 2023. Aquest treball de camp es farà entre els mesos de febrer i abril del 2023 i recollirà dades sobre els ingressos i les condicions de vida de les llars catalanes amb l'objectiu de disposar d'indicadors de pobresa, exclusió social i desigualtat, i poder-los comparar amb els indicadors europeus.

L'Enquesta de condicions de vida 2023 és una estadística oficial recollida en el Programa anual d'actuació estadística vigent, en desplegament de la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2017–2020 prorrogat per a l'any 2023. S'adreça a una mostra de llars representatives de tot el territori de Catalunya.

Aquesta operació es porta a terme amb la col·laboració de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona i l'Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, i compta amb el suport de l'Institut Nacional d'Estadística.