Saltar al contingut principal

Padró municipal d'habitants. Explotació estadística. 2022. Dades definitives

La població empadronada a Catalunya a 1 de gener del 2022 era de 7.792.611 habitants, segons dades definitives del Padró municipal d'habitants. Per lloc de naixement, 4.958.965 habitants (63,6%) han nascut a Catalunya, 1.183.598 habitants (15,2%) a la resta d'Espanya i 1.650.048 habitants (21,2%) a l'estranger.

Per comarques i Aran, els percentatges més elevats de població nascuda a Catalunya corresponien a la Terra Alta (80,9%), el Priorat (79,9%) i el Pallars Sobirà (79,6%) i els més baixos al Barcelonès (55,4%) i l’Aran (56,8%). Els majors percentatges de població nascuda a la resta d'Espanya eren a l’Aran (19,9%), el Baix Llobregat (19,6%) i el Tarragonès (19,2%), en canvi, la Terra Alta (5,7%) i les Garrigues (5,7%) eren les comarques que tenien menys proporció de població nascuda a la resta d'Espanya.

Pel que fa a la proporció de població nascuda a l'estranger, els màxims es registraven a les comarques de l'Alt Empordà (29,1%), el Barcelonès (28,5%) i la Segarra (27,9%). En canvi, les proporcions més baixes corresponien al Pallars Sobirà (12,4%) i el Ripollès (12,7%).

A Catalunya hi ha 331 municipis de fins a 500 habitants, on residien un total de 82.834 persones, l’1’1% de la població. A l’altre extrem, a Barcelona, l’únic municipi de més d’1 milió habitants, hi residien 1.636.193 persones, el 21,0% de la població.

Per grandària del municipi i sexe, els percentatges més alts d’homes corresponien als municipis petits: els de fins a 500 habitants (53,0%) i els de 501 a 2.000 habitants (51,5%). Els menors percentatges d’homes corresponien als municipis grans: Barcelona (47,6%) i els municipis de 50.001 a 1.000.000 habitants (48,9%).

Per grandària del municipi i lloc de naixement, els municipis de fins a 500 habitants registraven el major percentatge de població nascuda a Catalunya (83,8%), els municipis de 50.001 a 100.000 habitants el major percentatge de nascuts a la resta d’Espanya (18,4%) i el municipi de més d’1 milió d’habitants (Barcelona) el major percentatge de nascuts a l’estranger (29,2%).