Saltar al contingut principal

Estadística de l'activitat hotelera. 01/2023

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 54,0% interanual a Catalunya al gener del 2023, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera. Les pernoctacions del turisme domèstic augmenten un 18,3%; d'aquestes, les realitzades pels viatgers catalans creixen un 3,2% i les realitzades pels viatgers procedents de la resta de l'Estat un 38,9% interanual. Les pernoctacions del turisme estranger augmenten un 88,3% interanual.

Per país de procedència, els turistes procedents de França, Itàlia i els Estats Units són els que presenten més pernoctacions en termes absoluts (176,0, 129,7 i 108,2 milers, respectivament), amb variacions interanuals positives del 32,4%, 140,1% i 143,9%, respectivament.

Per marques turístiques, Barcelona, Costa Barcelona i Costa Brava són les que concentren més pernoctacions (1,4 milions, 290,0 milers i 181,4 milers, respectivament) amb variacions interanuals positives del 84,5%, 34,4% i 44,2%, respectivament.

D'altra banda, el nombre de viatgers registrats en establiments hotelers creix un 48,9% interanual, amb un creixement en el turisme domèstic i en el turisme estranger del 22,4% i 82,1%, respectivament.