Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa. 2022

La taxa d'atur es va situar en el 9,7% de mitjana a Catalunya el 2022, amb un total de 376.800 persones desocupades, un 16,3% menys que el 2021, segons l'EPA. El nombre de llars amb tots els actius desocupats va ser de 119.200 (el 3,8% del total de les llars catalanes), fet que representa un decrement del 12,1% respecte a un any enrere.

Pel que fa als joves menors de 25 anys, la taxa mitjana anual d'atur va disminuir 4,8 punts respecte del 2021 i es va situar en el 24,1% de la població activa de 16 a 24 anys.

La població ocupada va créixer un 2,1% interanual, fins a un valor mitjà de 3.514.300 persones, 581.200 de les quals (un 16,5%) fa menys d'un any que treballen en l'ocupació actual. La taxa d'ocupació de 20 a 64 anys es va situar en el 74,4% el 2022, 1,3 punts més que l'any anterior.

La població de 20 a 24 anys amb estudis de nivell secundari va decréixer 2,4 punts i es va situar en el 75,5%; mentre que la població de 30 a 34 anys amb estudis de nivell terciari va augmentar 2,5 punts respecte al 2021 i es va situar en el 55,5% (50,8% en el cas dels homes i 60,5% en el cas de les dones). L'abandonament prematur dels estudis va augmentar 2,1 punts i va afectar el 16,9% de la població de 18 a 24 anys. El percentatge de població de 25 a 64 anys que va cursar estudis va créixer 0,3 punts respecte el 2021 i es va situar en el 13,3%.

L'Idescat publica la informació de síntesi de l'EPA per al 2022, que complementa els resultats ja difosos a l'apartat monogràfic d'aquesta estadística. També s'actualitzen els indicadors dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de la UE per a Catalunya que tenen com a font l'EPA.