Saltar al contingut principal

Índex d'igualtat de gènere. 2020

L'Índex d'igualtat de gènere (IIG) a Catalunya l'any 2020 va ser de 74,1 punts (la igualtat total se situa en 100) amb un augment d’1,1 punts en relació amb l’any 2019 i de 9,8 punts des de l’any 2010. Catalunya se situa en novena posició entre els països de la UE-27 en igualtat de gènere i la seva puntuació és superior en 5,5 punts a la de la Unió Europea (68,6 punts).

L'Índex d'igualtat de gènere és un indicador compost que mesura la distància en què es troba una societat per assolir la plena igualtat entre dones i homes. Es basa en 31 indicadors, estructurats de forma jeràrquica en 6 dimensions.

L'anàlisi per dimensions mostra que la salut és la dimensió amb més igualtat de gènere (90,1 punts), seguida de les dimensions dels diners (78,9), el poder (75,7), el treball (74,9) i el temps (72,1). La dimensió que presenta menys igualtat de gènere és la del coneixement (63,9).

Índex d'igualtat de gènere per dimensions i subdimensions 2020
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Índex d'igualtat de gènere 74,1 74,6 68,6
Treball 74,9 73,6 71,7
Diners 78,9 78,7 82,6
Coneixement 63,9 68,3 62,5
Temps 72,1 64,0 64,9
Poder 75,7 80,6 57,2
Salut 90,1 91,7 88,7
Font: Idescat. Per a Espanya i la UE, EIGE.
Nota: L'índex utilitza una escala d'1 a 100, on 100 és la igualtat total entre dones i homes.

En relació amb l'any anterior, es registren millores d'igualtat de gènere en 5 de les 6 dimensions considerades: el poder (5,5 punts), la salut (0,7 punts), el coneixement (0,5 punts), el treball (0,2 punts) i el temps (0,1 punts). En canvi, la dimensió dels diners presenta un retrocés en igualtat de gènere (−1,9 punts).

Des de l'any 2010, l'evolució temporal de les dimensions que componen l'Índex d’igualtat de gènere mostra avenços amb diferents ritmes. Així, destaca la millora de la dimensió del poder, amb un augment de 35,6 punts, mentre que l’avenç en igualtat de la dimensió del coneixement és de 5,0 punts i de 3,5 punts en la dimensió de la salut. Les millores són menys intenses en les dimensions del treball i dels diners (1 punt), mentre que la igualtat en la dimensió del temps registra un retrocés de 3,6 punts.

En comparació amb la Unió Europea, Catalunya registra més bons resultats en igualtat en 5 de les 6 dimensions, especialment en poder i temps, amb una diferència de 18,5 punts i 7,2 punts, respectivament. En canvi, presenta una puntuació més baixa en la dimensió dels diners (−3,7 punts).