Saltar al contingut principal

Índex de producció industrial. 01/2023

L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari disminueix un 0,9% interanual a Catalunya al gener del 2023. Per grans sectors industrials, creixen els béns d’equipament un 6,0% i els béns de consum un 1,2%, d'altra banda, disminueixen l’energia un 7,8% i els béns intermedis un 4,1%.

En aquest mateix període, l'índex de productes industrials (que no inclou l’energia ni està corregit d'efectes de calendari) augmenta un 3,9% respecte del mateix mes de l'any anterior i l’índex de producció industrial (que inclou l'energia) ho fa en un 2,4%. Per grans sectors industrials, creixen els béns d'equipament (11,0%) i els béns de consum (5,3%) i decreixen l'energia (−7,4%) i els béns intermedis (−1,5%).

D'altra banda, per divisions industrials els creixements més elevats els registren la indústria de la fabricació de maquinària i equips mecànics (26,6%) i la fabricació de productes farmacèutics (17,6%); en canvi, decreixen les indústries químiques (−4,8%) i les indústries d’alimentació i begudes (−2,5%).