Saltar al contingut principal

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció i de volum de negoci. T4/2022

L'índex de producció del sector serveis (IPROSS) (base 2015=100) va augmentar un 7,4% interanual a Catalunya al quart trimestre del 2022. D'altra banda, l'índex de volum de negoci (IASSVN) també va presentar un increment del 12,4% respecte a un any enrere, atès que el comerç va créixer un 11,6% i el sector d'altres serveis (és a dir, els no comercials) un 13,9%. Dins d'altres serveis, els augments més destacats es van donar a l'hostaleria (20,8%) i a les activitats professionals, científiques i tècniques (18,2%).