Saltar al contingut principal

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 03/2023

L'índex de volum de negoci del sector serveis (IASSVN) creix un 10,1% interanual a Catalunya al març del 2023. Per sectors d'activitat, augmenten el comerç (8,8%) i els altres serveis, és a dir, els no comercials (12,4%). Dins d'aquests, tots presenten increments; els més destacats són les activitats professionals, científiques i tècniques (19,3%), l'hostaleria (15,0%) i les activitats administratives i serveis auxiliars (11,5%).