Saltar al contingut principal

Organisme: ajuntaments

Rol de l'organisme

Programa anual d'actuació estadística: 2015

Organisme: ajuntaments (col·laborador)

Nombre d'actuacions: 4 de 326

Cost directe estimat aproximat: 32.000 €