Saltar al contingut principal

Organisme: Ministeri d'Administracions Públiques

Rol de l'organisme

Programa anual d'actuació estadística: 2011

Organisme: Ministeri d'Administracions Públiques (col·laborador)

Nombre d'actuacions: 1 de 319

Cost directe estimat aproximat: 12.000 €