Saltar al contingut principal

Organisme: Turisme de Barcelona

Rol de l'organisme

Programa anual d'actuació estadística: 2021

Organisme: Turisme de Barcelona (responsable)

Nombre d'actuacions: 1

Cost directe estimat: 250.000 €