Saltar al contingut principal

Organisme: Secretaria d'Universitats i Recerca

Rol de l'organisme

Programa anual d'actuació estadística: 2021

Organisme: Secretaria d'Universitats i Recerca (responsable)

Nombre d'actuacions: 3

Cost directe estimat: 289.000 €