Saltar al contingut principal

Organisme: departaments de la Generalitat de Catalunya

Rol de l'organisme

Programa anual d'actuació estadística: 2021

Organisme: departaments de la Generalitat de Catalunya (col·laborador)

Nombre d'actuacions: 4

Cost directe estimat: 141.000 €