Saltar al contingut principal
Població resident a l'estranger per continents. 2015 Lloc d'inscripció: Catalunya
Població resident a l'estranger % sobre el total de la població resident a l'estranger % sobre el total de població resident al continent
Europa 109.673 45,31 100,00
Unió Europea (28) 81.551 33,69 74,36
Europa central i oriental 610 0,25 0,56
Resta d'Europa 27.512 11,37 25,09
No hi consta país 0 0,00 0,00
Àfrica 2.709 1,12 100,00
Àfrica oriental 190 0,08 7,01
Àfrica central 329 0,14 12,14
Àfrica del Nord 1.187 0,49 43,82
Àfrica del Sud 302 0,12 11,15
Àfrica occidental 701 0,29 25,88
No hi consta país 0 0,00 0,00
Amèrica 121.844 50,33 100,00
Amèrica del Nord 15.828 6,54 12,99
Amèrica Central 19.957 8,24 16,38
Carib 4.848 2,00 3,98
Amèrica del Sud 81.211 33,55 66,65
No hi consta país 0 0,00 0,00
Àsia 5.438 2,25 100,00
Àsia central 7 <0,01 0,13
Àsia oriental 1.539 0,64 28,30
Àsia del Sud 451 0,19 8,29
Àsia del Sud-est 1.533 0,63 28,19
Orient Mitjà 1.857 0,77 34,15
No hi consta país 51 0,02 0,94
Oceania 2.406 0,99 100,00
Austràlia i Nova Zelanda 2.402 0,99 99,83
Resta d'Oceania 4 <0,01 0,17
No hi consta país 0 0,00 0,00
No es publiquen freqüències inferiors a 4 casos.
Font: Idescat, a partir del Padró d'espanyols residents a l'estranger de l'INE.

Selecció de lloc d'inscripció

Lloc d'inscripció