Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2007 Manresa Origen geogràfic: Amèrica Central
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 5 a 9 anys <4 <4 <4 2,90 0,02
De 10 a 14 anys <4 <4 <4 4,35 0,03
De 15 a 19 anys <4 <4 <4 2,90 0,02
De 20 a 24 anys <4 <4 <4 4,35 0,03
De 25 a 29 anys 9 13 22 31,88 0,22
De 30 a 34 anys 7 6 13 18,84 0,13
De 35 a 39 anys <4 5 8 11,59 0,08
De 40 a 44 anys <4 6 7 10,14 0,07
De 45 a 49 anys <4 4 6 8,70 0,06
De 50 a 54 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 55 a 59 anys <4 <4 <4 1,45 <0,01
De 60 a 64 anys <4 <4 <4 2,90 0,02
De 65 a 69 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 70 a 74 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 75 a 79 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 80 a 84 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 85 anys i més <4 <4 <4 0,00 0,00
Total 33 36 69 100,00 0,68
% 47,83 52,17 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic