Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2007 Manresa Origen geogràfic: Bulgària
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys <4 <4 <4 3,03 0,02
De 5 a 9 anys <4 <4 <4 1,52 <0,01
De 10 a 14 anys <4 <4 <4 1,52 <0,01
De 15 a 19 anys <4 <4 <4 4,55 0,03
De 20 a 24 anys 5 <4 7 10,61 0,07
De 25 a 29 anys 6 6 12 18,18 0,12
De 30 a 34 anys 4 <4 6 9,09 0,06
De 35 a 39 anys 8 4 12 18,18 0,12
De 40 a 44 anys 6 <4 6 9,09 0,06
De 45 a 49 anys 7 <4 10 15,15 0,10
De 50 a 54 anys <4 <4 4 6,06 0,04
De 55 a 59 anys <4 <4 <4 3,03 0,02
De 60 a 64 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 65 a 69 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 70 a 74 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 75 a 79 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 80 a 84 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 85 anys i més <4 <4 <4 0,00 0,00
Total 44 22 66 100,00 0,65
% 66,67 33,33 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic