Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2008 Santa Coloma de Gramenet Origen geogràfic: Bulgària
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 4 <4 4 3,36 0,02
De 5 a 9 anys <4 4 6 5,04 0,03
De 10 a 14 anys <4 <4 5 4,20 0,02
De 15 a 19 anys 4 <4 7 5,88 0,03
De 20 a 24 anys 10 4 14 11,76 0,06
De 25 a 29 anys 7 9 16 13,45 0,07
De 30 a 34 anys 15 5 20 16,81 0,09
De 35 a 39 anys 8 8 16 13,45 0,07
De 40 a 44 anys 5 4 9 7,56 0,04
De 45 a 49 anys 7 <4 9 7,56 0,04
De 50 a 54 anys 4 5 9 7,56 0,04
De 55 a 59 anys <4 <4 <4 1,68 <0,01
De 60 a 64 anys <4 <4 <4 0,84 <0,01
De 65 a 69 anys <4 <4 <4 0,84 <0,01
De 70 a 74 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 75 a 79 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 80 a 84 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 85 anys i més <4 <4 <4 0,00 0,00
Total 69 50 119 100,00 0,52
% 57,98 42,02 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic