Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2020 Manresa Origen geogràfic: França
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys <4 <4 4 4,49 0,03
De 5 a 9 anys 4 0 4 4,49 0,03
De 10 a 14 anys <4 <4 <4 3,37 0,02
De 15 a 19 anys 4 <4 5 5,62 0,03
De 20 a 24 anys 10 11 21 23,60 0,14
De 25 a 29 anys 6 4 10 11,24 0,07
De 30 a 34 anys 4 <4 7 7,87 0,05
De 35 a 39 anys <4 6 9 10,11 0,06
De 40 a 44 anys 4 <4 5 5,62 0,03
De 45 a 49 anys 7 <4 9 10,11 0,06
De 50 a 54 anys <4 <4 5 5,62 0,03
De 55 a 59 anys <4 0 <4 2,25 0,01
De 60 a 64 anys <4 <4 <4 3,37 0,02
De 65 anys i més 0 <4 <4 2,25 0,01
Total 53 36 89 100,00 0,60
% 59,55 40,45 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic