Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2008 Manresa Origen geogràfic: França
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 4 <4 5 5,75 0,04
De 5 a 9 anys <4 <4 <4 2,30 0,02
De 10 a 14 anys <4 <4 5 5,75 0,04
De 15 a 19 anys <4 <4 4 4,60 0,03
De 20 a 24 anys 4 9 13 14,94 0,11
De 25 a 29 anys 6 7 13 14,94 0,11
De 30 a 34 anys 8 5 13 14,94 0,11
De 35 a 39 anys 5 4 9 10,34 0,07
De 40 a 44 anys <4 <4 4 4,60 0,03
De 45 a 49 anys <4 <4 4 4,60 0,03
De 50 a 54 anys 4 <4 5 5,75 0,04
De 55 a 59 anys <4 0 <4 1,15 <0,01
De 60 a 64 anys <4 <4 <4 3,45 0,02
De 65 anys i més 0 6 6 6,90 0,05
Total 45 42 87 100,00 0,72
% 51,72 48,28 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic