Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2013 Manresa Origen geogràfic: França
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 0 <4 <4 1,35 <0,01
De 5 a 9 anys 4 <4 6 8,11 0,04
De 10 a 14 anys 0 0 0 0,00 0,00
De 15 a 19 anys <4 0 <4 1,35 <0,01
De 20 a 24 anys <4 <4 <4 4,05 0,02
De 25 a 29 anys 8 5 13 17,57 0,09
De 30 a 34 anys 7 9 16 21,62 0,12
De 35 a 39 anys 5 <4 7 9,46 0,05
De 40 a 44 anys <4 4 6 8,11 0,04
De 45 a 49 anys <4 <4 4 5,41 0,03
De 50 a 54 anys 4 0 4 5,41 0,03
De 55 a 59 anys 4 <4 5 6,76 0,04
De 60 a 64 anys <4 0 <4 1,35 <0,01
De 65 anys i més <4 5 7 9,46 0,05
Total 41 33 74 100,00 0,54
% 55,41 44,59 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic