Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2019 Manresa Origen geogràfic: França
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys <4 <4 4 4,76 0,03
De 5 a 9 anys 4 0 4 4,76 0,03
De 10 a 14 anys <4 <4 4 4,76 0,03
De 15 a 19 anys 4 <4 5 5,95 0,04
De 20 a 24 anys 7 9 16 19,05 0,12
De 25 a 29 anys 5 5 10 11,90 0,07
De 30 a 34 anys 4 <4 7 8,33 0,05
De 35 a 39 anys 4 5 9 10,71 0,07
De 40 a 44 anys 4 <4 6 7,14 0,04
De 45 a 49 anys 6 <4 7 8,33 0,05
De 50 a 54 anys <4 <4 <4 3,57 0,02
De 55 a 59 anys <4 0 <4 3,57 0,02
De 60 a 64 anys <4 <4 <4 3,57 0,02
De 65 anys i més <4 <4 <4 3,57 0,02
Total 51 33 84 100,00 0,61
% 60,71 39,29 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic