Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2006 Manresa Origen geogràfic: Itàlia
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys <4 <4 <4 2,14 0,03
De 5 a 9 anys <4 4 6 4,29 0,07
De 10 a 14 anys 5 7 12 8,57 0,14
De 15 a 19 anys 4 <4 7 5,00 0,08
De 20 a 24 anys 7 4 11 7,86 0,12
De 25 a 29 anys 11 4 15 10,71 0,17
De 30 a 34 anys 12 8 20 14,29 0,23
De 35 a 39 anys 15 <4 18 12,86 0,20
De 40 a 44 anys 7 <4 10 7,14 0,11
De 45 a 49 anys 8 4 12 8,57 0,14
De 50 a 54 anys <4 <4 4 2,86 0,05
De 55 a 59 anys <4 4 6 4,29 0,07
De 60 a 64 anys <4 <4 6 4,29 0,07
De 65 a 69 anys <4 <4 4 2,86 0,05
De 70 a 74 anys <4 <4 <4 0,71 0,01
De 75 a 79 anys <4 <4 <4 0,71 0,01
De 80 a 84 anys <4 <4 4 2,86 0,05
De 85 anys i més <4 <4 <4 0,00 0,00
Total 84 56 140 100,00 1,58
% 60,00 40,00 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic