Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2010 Manresa Origen geogràfic: Itàlia
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys <4 <4 6 3,64 0,04
De 5 a 9 anys <4 <4 4 2,42 0,03
De 10 a 14 anys 4 5 9 5,45 0,07
De 15 a 19 anys 5 8 13 7,88 0,10
De 20 a 24 anys 13 6 19 11,52 0,14
De 25 a 29 anys 9 4 13 7,88 0,10
De 30 a 34 anys 17 7 24 14,55 0,18
De 35 a 39 anys 16 6 22 13,33 0,16
De 40 a 44 anys 13 <4 15 9,09 0,11
De 45 a 49 anys 5 4 9 5,45 0,07
De 50 a 54 anys 10 <4 13 7,88 0,10
De 55 a 59 anys <4 <4 <4 1,21 0,01
De 60 a 64 anys <4 <4 4 2,42 0,03
De 65 a 69 anys 6 <4 8 4,85 0,06
De 70 a 74 anys <4 <4 <4 0,61 <0,01
De 75 a 79 anys <4 <4 <4 0,61 <0,01
De 80 a 84 anys <4 <4 <4 0,61 <0,01
De 85 anys i més <4 <4 <4 0,61 <0,01
Total 107 58 165 100,00 1,23
% 64,85 35,15 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic