Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2005 Manresa Origen geogràfic: Polònia
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys <4 <4 4 5,71 0,05
De 5 a 9 anys <4 <4 4 5,71 0,05
De 10 a 14 anys <4 <4 <4 4,29 0,04
De 15 a 19 anys <4 <4 4 5,71 0,05
De 20 a 24 anys 4 <4 6 8,57 0,08
De 25 a 29 anys 5 <4 7 10,00 0,09
De 30 a 34 anys 5 5 10 14,29 0,13
De 35 a 39 anys <4 4 6 8,57 0,08
De 40 a 44 anys 8 <4 10 14,29 0,13
De 45 a 49 anys 8 0 8 11,43 0,11
De 50 a 54 anys 5 <4 8 11,43 0,11
De 55 a 59 anys 0 0 0 0,00 0,00
De 60 a 64 anys 0 0 0 0,00 0,00
De 65 anys i més 0 0 0 0,00 0,00
Total 43 27 70 100,00 0,92
% 61,43 38,57 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic