Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2016 Manresa Origen geogràfic: Polònia
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 9 <4 12 6,78 0,11
De 5 a 9 anys <4 <4 6 3,39 0,05
De 10 a 14 anys 4 4 8 4,52 0,07
De 15 a 19 anys 11 8 19 10,73 0,17
De 20 a 24 anys 5 <4 8 4,52 0,07
De 25 a 29 anys <4 13 14 7,91 0,12
De 30 a 34 anys 6 11 17 9,60 0,15
De 35 a 39 anys 11 13 24 13,56 0,21
De 40 a 44 anys 10 9 19 10,73 0,17
De 45 a 49 anys 10 6 16 9,04 0,14
De 50 a 54 anys 15 5 20 11,30 0,18
De 55 a 59 anys 6 <4 7 3,95 0,06
De 60 a 64 anys 5 <4 5 2,82 0,04
De 65 a 69 anys <4 <4 <4 0,56 <0,01
De 70 a 74 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 75 a 79 anys <4 <4 <4 0,56 <0,01
De 80 a 84 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 85 anys i més <4 <4 <4 0,00 0,00
Total 97 80 177 100,00 1,55
% 54,80 45,20 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic