Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2005 Manresa Origen geogràfic: Ucraïna
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys <4 <4 <4 2,53 0,03
De 5 a 9 anys <4 <4 <4 3,80 0,04
De 10 a 14 anys 4 <4 6 7,59 0,08
De 15 a 19 anys 4 0 4 5,06 0,05
De 20 a 24 anys <4 <4 6 7,59 0,08
De 25 a 29 anys 10 6 16 20,25 0,21
De 30 a 34 anys 11 7 18 22,78 0,24
De 35 a 39 anys 4 <4 6 7,59 0,08
De 40 a 44 anys 4 7 11 13,92 0,15
De 45 a 49 anys <4 <4 4 5,06 0,05
De 50 a 54 anys <4 <4 <4 3,80 0,04
De 55 a 59 anys 0 0 0 0,00 0,00
De 60 a 64 anys 0 0 0 0,00 0,00
De 65 anys i més 0 0 0 0,00 0,00
Total 48 31 79 100,00 1,04
% 60,76 39,24 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic