Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2012 Manresa Origen geogràfic: Ucraïna
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 7 10 17 8,85 0,12
De 5 a 9 anys 8 4 12 6,25 0,09
De 10 a 14 anys 5 5 10 5,21 0,07
De 15 a 19 anys 7 <4 10 5,21 0,07
De 20 a 24 anys 8 4 12 6,25 0,09
De 25 a 29 anys 4 14 18 9,38 0,13
De 30 a 34 anys 17 15 32 16,67 0,23
De 35 a 39 anys 13 11 24 12,50 0,17
De 40 a 44 anys 11 9 20 10,42 0,14
De 45 a 49 anys 13 8 21 10,94 0,15
De 50 a 54 anys 6 <4 9 4,69 0,06
De 55 a 59 anys <4 <4 <4 1,04 0,01
De 60 a 64 anys <4 <4 <4 1,04 0,01
De 65 a 69 anys <4 <4 <4 0,52 <0,01
De 70 a 74 anys <4 <4 <4 1,04 0,01
De 75 a 79 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 80 a 84 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 85 anys i més <4 <4 <4 0,00 0,00
Total 103 89 192 100,00 1,37
% 53,65 46,35 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic