Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2015 Manresa Origen geogràfic: Geòrgia
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 0 <4 <4 1,61 <0,01
De 5 a 9 anys <4 <4 <4 4,84 0,03
De 10 a 14 anys <4 <4 <4 4,84 0,03
De 15 a 19 anys 5 0 5 8,06 0,04
De 20 a 24 anys 0 4 4 6,45 0,03
De 25 a 29 anys <4 0 <4 4,84 0,03
De 30 a 34 anys <4 <4 5 8,06 0,04
De 35 a 39 anys 4 5 9 14,52 0,08
De 40 a 44 anys <4 4 6 9,68 0,05
De 45 a 49 anys <4 <4 5 8,06 0,04
De 50 a 54 anys 4 4 8 12,90 0,07
De 55 a 59 anys <4 4 7 11,29 0,06
De 60 a 64 anys 0 <4 <4 3,23 0,02
De 65 anys i més 0 <4 <4 1,61 <0,01
Total 30 32 62 100,00 0,53
% 48,39 51,61 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic