Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2017 Manresa Origen geogràfic: Geòrgia
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys <4 <4 5 6,10 0,04
De 5 a 9 anys 0 <4 <4 1,22 <0,01
De 10 a 14 anys <4 <4 <4 3,66 0,03
De 15 a 19 anys 4 <4 7 8,54 0,06
De 20 a 24 anys 5 <4 8 9,76 0,07
De 25 a 29 anys <4 <4 4 4,88 0,03
De 30 a 34 anys <4 4 6 7,32 0,05
De 35 a 39 anys 4 5 9 10,98 0,08
De 40 a 44 anys <4 7 9 10,98 0,08
De 45 a 49 anys <4 5 7 8,54 0,06
De 50 a 54 anys <4 <4 6 7,32 0,05
De 55 a 59 anys <4 10 11 13,41 0,09
De 60 a 64 anys <4 <4 5 6,10 0,04
De 65 anys i més 0 <4 <4 1,22 <0,01
Total 31 51 82 100,00 0,71
% 37,80 62,20 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic