Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2008 Manresa Origen geogràfic: Rússia
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 4 4 8 6,20 0,07
De 5 a 9 anys <4 5 6 4,65 0,05
De 10 a 14 anys 5 0 5 3,88 0,04
De 15 a 19 anys 6 <4 8 6,20 0,07
De 20 a 24 anys <4 7 10 7,75 0,08
De 25 a 29 anys 8 17 25 19,38 0,21
De 30 a 34 anys 11 14 25 19,38 0,21
De 35 a 39 anys <4 17 20 15,50 0,17
De 40 a 44 anys <4 <4 4 3,10 0,03
De 45 a 49 anys <4 <4 4 3,10 0,03
De 50 a 54 anys 0 9 9 6,98 0,07
De 55 a 59 anys 0 <4 <4 2,33 0,02
De 60 a 64 anys 0 <4 <4 0,78 <0,01
De 65 anys i més <4 0 <4 0,78 <0,01
Total 44 85 129 100,00 1,07
% 34,11 65,89 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic