Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2012 Manresa Origen geogràfic: Rússia
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 5 5 10 7,52 0,07
De 5 a 9 anys 5 4 9 6,77 0,06
De 10 a 14 anys <4 5 6 4,51 0,04
De 15 a 19 anys 4 <4 6 4,51 0,04
De 20 a 24 anys 5 <4 6 4,51 0,04
De 25 a 29 anys <4 10 13 9,77 0,09
De 30 a 34 anys 6 14 20 15,04 0,14
De 35 a 39 anys 8 16 24 18,05 0,17
De 40 a 44 anys <4 11 13 9,77 0,09
De 45 a 49 anys <4 4 6 4,51 0,04
De 50 a 54 anys <4 <4 4 3,01 0,03
De 55 a 59 anys 0 7 7 5,26 0,05
De 60 a 64 anys 0 5 5 3,76 0,04
De 65 anys i més <4 <4 4 3,01 0,03
Total 46 87 133 100,00 0,95
% 34,59 65,41 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic