Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2018 Manresa Origen geogràfic: Rússia
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys <4 <4 6 4,76 0,05
De 5 a 9 anys <4 <4 6 4,76 0,05
De 10 a 14 anys 4 <4 7 5,56 0,06
De 15 a 19 anys 0 6 6 4,76 0,05
De 20 a 24 anys <4 4 7 5,56 0,06
De 25 a 29 anys 5 9 14 11,11 0,11
De 30 a 34 anys <4 7 9 7,14 0,07
De 35 a 39 anys 4 12 16 12,70 0,13
De 40 a 44 anys 4 13 17 13,49 0,14
De 45 a 49 anys 4 15 19 15,08 0,15
De 50 a 54 anys <4 4 5 3,97 0,04
De 55 a 59 anys <4 0 <4 1,59 0,02
De 60 a 64 anys <4 6 7 5,56 0,06
De 65 anys i més <4 4 5 3,97 0,04
Total 37 89 126 100,00 1,02
% 29,37 70,63 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic