Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2013 Santa Coloma de Gramenet Origen geogràfic: Rússia
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys <4 6 9 5,77 0,03
De 5 a 9 anys 4 6 10 6,41 0,04
De 10 a 14 anys <4 <4 <4 1,92 0,01
De 15 a 19 anys <4 <4 5 3,21 0,02
De 20 a 24 anys 6 <4 9 5,77 0,03
De 25 a 29 anys <4 13 13 8,33 0,05
De 30 a 34 anys 8 15 23 14,74 0,09
De 35 a 39 anys 5 15 20 12,82 0,08
De 40 a 44 anys 5 13 18 11,54 0,07
De 45 a 49 anys 5 14 19 12,18 0,07
De 50 a 54 anys <4 16 17 10,90 0,06
De 55 a 59 anys <4 4 5 3,21 0,02
De 60 a 64 anys <4 5 5 3,21 0,02
De 65 a 69 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 70 a 74 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 75 a 79 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 80 a 84 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 85 anys i més <4 <4 <4 0,00 0,00
Total 41 115 156 100,00 0,59
% 26,28 73,72 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic