Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2010 Manresa Origen geogràfic: Gàmbia
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys <4 5 7 10,00 0,05
De 5 a 9 anys <4 <4 4 5,71 0,03
De 10 a 14 anys 4 <4 6 8,57 0,04
De 15 a 19 anys <4 <4 <4 2,86 0,01
De 20 a 24 anys 6 <4 7 10,00 0,05
De 25 a 29 anys 7 <4 9 12,86 0,07
De 30 a 34 anys 5 7 12 17,14 0,09
De 35 a 39 anys 9 <4 10 14,29 0,07
De 40 a 44 anys 7 0 7 10,00 0,05
De 45 a 49 anys <4 0 <4 4,29 0,02
De 50 a 54 anys <4 0 <4 4,29 0,02
De 55 a 59 anys 0 0 0 0,00 0,00
De 60 a 64 anys 0 0 0 0,00 0,00
De 65 anys i més 0 0 0 0,00 0,00
Total 49 21 70 100,00 0,52
% 70,00 30,00 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic