Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2004 Manresa Origen geogràfic: Cuba
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 0 0 0 0,00 0,00
De 5 a 9 anys <4 <4 <4 4,48 0,05
De 10 a 14 anys <4 <4 4 5,97 0,07
De 15 a 19 anys <4 5 7 10,45 0,12
De 20 a 24 anys <4 5 6 8,96 0,10
De 25 a 29 anys 5 9 14 20,90 0,23
De 30 a 34 anys 6 7 13 19,40 0,22
De 35 a 39 anys 5 <4 8 11,94 0,13
De 40 a 44 anys <4 <4 4 5,97 0,07
De 45 a 49 anys 0 <4 <4 1,49 0,02
De 50 a 54 anys 0 <4 <4 2,99 0,03
De 55 a 59 anys 0 <4 <4 2,99 0,03
De 60 a 64 anys 0 <4 <4 2,99 0,03
De 65 anys i més <4 0 <4 1,49 0,02
Total 27 40 67 100,00 1,12
% 40,30 59,70 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic